Aangifte doen / Offerte maken

Leden van OFH kunnen online een aangifte indienen voor het actualiseren van de verzekering in teeltseizoen 2020. Na het indienen ontvangt u direct een bevestiging in uw mailbox.

Voor het doen van een online aangifte hebt u uw lidnummer en een wachtwoord nodig om te kunnen inloggen. Uw wachtwoord staat op de aangiftebrief die per post aan u is/wordt toegestuurd.

Dien uw online aangifte in vóór 1 mei a.s.. Controleer de gegevens van uw fruitpercelen goed voordat u op de verzendknop drukt.

Uw verzekering wordt van kracht als OFH uw aangifte heeft ontvangen en geaccepteerd.

Nu aangifte of offerte

Bent u nog niet verzekerd? Bel ons dan voor een offerte. Wij komen graag bij u langs om uitleg te geven. Neem daarvoor contact op met onze vertegenwoordiger.

  • Nederland: John Hendrikx (tel. 06 – 23 11 99 65)
  • België: Alphonse Boonen (tel. 0478 – 23 07 05)

Zolang uw fruit vrij is van hagelschade kunt u uw fruit zonder enige beperking bij OFH verzekeren. Wij adviseren u om tijdig uw aanvraag bij OFH in te dienen. Schade door hagel kan al vroeg in het seizoen optreden.