Onze verzekeringen

Welke verzekeringen biedt OFH?

Voor percelen in Nederland en Vlaams Gewest kun u kiezen voor een brede weersverzekering of een hagelverzekering.

Voor percelen in Wallonië is alleen een hagelverzekering mogelijk.

Welk risico is verzekerd?

Met een brede weersverzekering in Nederland bent u verzekerd tegen schade als gevolg van hagel, storm, sneeuwdruk, extreme vorst, ijzel, brand door blikseminslag, extreme droogte en extreme regenval. Met een brede weersverzekering in Vlaams Gewest bent u ook verzekerd tegen schade als gevolg van deze weerschaderisico's met uitzondering van sneeuwdruk en brand door blikseminslag.

De dekking in een brede weersverzekering is met name gericht op het risico van hagelschade. De dekking tegen schade als gevolg van de andere weerrisico's is beperkt.

Met een hagelverzekering bent u uitsluitend verzekerd tegen schade als gevolg van hagel op basis van vrijwel dezelfde condities als bij een brede weersverzekering.

Wanneer begint en eindigt de verzekering?

De verzekering tegen hagelschade vangt aan bij het begin van de bloeiperiode en eindigt zodra de vruchten zijn geplukt.

Voor de andere weerrisico's in de brede weerverzekering zijn de dekkingsperioden verschillend.

Premiesubsidie brede weersverzekering Nederland

Voor een brede weersverzekering in Nederland kunt u een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid ontvangen van maximaal 63,7% van de verzekeringspremie. Als u in aanmerking wilt komen voor deze premiesubsidie, kunt u tot uiterlijk 15 mei 2023 een aanvraag indienen bij RVO voor de percelen die u wilt verzekeren in 2023. Dat kunt u doen via de Gecombineerde Opgave.

Premiesubsidie brede weersverzekering Vlaams Gewest, België

Voor een brede weersverzekering in Vlaams Gewest kunt u een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid ontvangen van 65% van de verzekeringspremie. Als u in aanmerking wilt komen voor deze premiesubsidie, kunt u tot uiterlijk 30 april 2023 een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid voor de percelen die u wilt verzekeren in 2023. Dat kunt u doen via de Verzamelaanvraag.